Per què Waldorf?


La pedagogia Waldorf és un corrent iniciat per Rudolf Steiner, que fundà una escola el 1919 a Sttugart per als fills dels obrers de la fàbrica Waldorf-Astoria (Alemanya).


Permet una mirada actualitzada que atén les veritables necessitats de cada nen i nena, a cada edat, en cada temps i lloc on es trobi.


Des dels inicis s’han fundat milers d’escoles i s'han impulsat milers d'iniciatives Waldorf en els diferents continents, espais que neixen d’una associació de pares i mares, i que són administrades per ells i dirigides en allò pedagògic pel grup de mestres.


Segons R. Steiner, hi ha tres fases a les quals hem de parar esment especial per poder atorgar els continguts i les formes adequades, que desenvolupin i potenciïn les facultats que s’estan formant en l'infant en cadascuna d'elles:


Des del naixement fins als set anys – l’etapa de la imitació

Gràcies a la imitació, l'infant està aprenent el més important que aprendrà en tota la seva vida: el posar-se dempeus, l'adquisició del llenguatge i la capacitat de pensar. 

També aprèn els gestos i les actituds. Tot això ocorre mentre necessita l’energia per acabar de construir el seu cos. Per això són tan importants el joc i el moviment, així com el respecte als ritmes biològics naturals.


De 7 a 14 anys – el cor de la infància

Ara han caigut les dents de llet. Aquest és un senyal d’un canvi físic molt important. Aquelles energies usades en la construcció del cos poden utilitzar-se per a l’aprenentatge escolar. En el primer septenni (de 0 a 7 anys) la qualitat més important era la imitació, i ara és la imaginació. És important que els continguts respectin aquest nou univers imaginatiu.


Per això en els espais Waldorf  no solament hi ha moltes assignatures artístiques, sinó que cada contingut, cada gest, i tota la vida escolar en general, s’impregna d’imaginació i de sentiment. Perquè això és el que necessiten els nens i nenes per aprendre i perquè aquest aprenentatge sigui profund i veritable i no una acumulació abstracta de dades i destreses, fàcilment oblidables.


De 14 a 21 anys – en l’adolescència és crucial desenvolupar la naixent capacitat de judici

Cada professor/a hauria de trobar formes creatives de presentar els seus continguts de manera que permeti al jove tenir una experiència de la seva capacitat de jutjar i de la seva capacitat de trobar les lleis darrere dels fenòmens.


Aquestes són les 3 etapes fonamentals del desenvolupament.L'important en la pegagogia Waldorf és permetre que allò que fa el nen o la nena tingui significat per a ell o ella i se li doni el temps per viure-ho de manera plena. Quan un infant pot relacionar el que aprèn amb les seves pròpies experiències, el seu interès vital es desperta, la seva memòria s'activa, i allò que ha après es torna SEU.


Els espais Waldorf estan pensats fonamentalment per propiciar aquest tipus d'aprenentatge. 

Actualment, hi ha més de 2.000 iniciatives i escoles Waldorf (primària, secundària i batxillerat) en més de 90 països de tot el món, que treballen des d'aquest enfocament educatiu reconegut per la UNESCO.